Rüwwenacher Platt – L

lääd doon, Leid tun, Dat döötma lääd.

Lääd, dat, Leid,

Lääda, die, (-ere), Leiter,

Laaf, dat, Laub,

Laademacha, dä, Sargschreiner,

laawe, ä lääft, es jelaaf, laufen,

lääje, ä läit, hät jeleeje, 1. liegen, 2. siech sein, Dat läit schon bievill Jaa.

Lääm, dä, Lehm,

Läim, dä, Leim,

Läindooch, dat, (- ““ ja), Leinenbetttuch,

Lausat, dä, ( – e), Lausbub,

Leevje, dat, (-r), 1.nettes Kind, 2. Liebchen, Dau bess e Leevje.

laustere, ä laustat, hät jelaustat, horchen,

liere, ä liert, hät jeliert, lernen,

Lobbe, dä, ( – ), Lappen,

Loft, die, Luft,

loo un hei, da und hier,

Loos, die, ( Läus), Laus,

looße, ä löößt, hät jelooß, lassen,

lossledisch (f/n), lossledije (m), unverheiratet,

lööje, ä lööscht, hät jelooche, lügen,

lunze, ä lunzt, hät jelunzt, schlafen,

Luppes, dä, (-e), Schnuller,

Lusje, dat, (-r), arges Schlitzohr, Dem Lusje hann ech moo de Määnung jesoot.

Luun, dä, Lohn, Entgelt,